Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter som behandlar avfall

Naturvårdsverket ska utreda vilka verksamheter som kan undantas från krav på tillståndsprövning och föreslå författningsändringar. Delredovisas senast 30 april 2018 och slutredovisas senast 28 september 2019.

Sidan senast uppdaterad: 29 november 2017Sidansvarig: Karin Klingspor