Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter som behandlar avfall

Naturvårdsverket ger förslag på system för allmänna regler och föreslår allmänna regler för kompostering av park- och trädgårdsavfall. Uppdraget kommer att kompletteras i januari 2020.

Sidan senast uppdaterad: 26 september 2019Sidansvarig: Karin Klingspor