Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter som behandlar avfall

Naturvårdsverket har utrett vilka verksamheter som kan undantas från krav på tillstånds- och anmälningsplikt. Denna del av uppdraget redovisades 26 april 2018. Naturvårdsverket ska föreslå författningsändringar senast 28 september 2019.

Sidan senast uppdaterad: 27 april 2018Sidansvarig: Karin Klingspor