Analys av genomförande av tillståndsfrågor i det omarbetade förnybartdirektivet

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera vilka åtgärder som behövs för att genomföra artikel 16 i det omarbetade förnybartdirektivet

Sidan senast uppdaterad: 20 september 2019Sidansvarig: Ulrika Isberg