Tätortsnära natur och friluftsliv

Naturvårdsverket ska identifiera behov av vägledning, styrmedel och förstärkt samverkan mellan berörda myndigheter för att förvalta tätortsnära natur på ett hållbart sätt.

Sidan senast uppdaterad: 21 november 2017Sidansvarig: Michael Åhlman