Strategi för hantering av gruvavfall

Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska tillsammans ta fram en strategi för hantering av gruvavfall samt göra en bedömning av kostnader och åtgärder för efterbehandling. Regeringsuppdraget ska redovisas vid två tillfällen under 2017: 1 april respektive 15 september 2017.