Stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar att integrera klimat och miljö i tillväxtarbetet

Tillväxtverket och Naturvårdsverket har fått ett gemensamt uppdrag att, efter samråd med Statens energimyndighet, stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. En analys av resultatet redovisas årligen och en slutredovisning lämnas senast den 31 oktober 2021.

Sidan senast uppdaterad: 12 juni 2019Sidansvarig: Fredrik Rangstedt