Satsning på naturnära jobb för personer långt från arbetsmarknaden

Regeringen har givit ett uppdrag åt Skogsstyrelsen och flera myndigheter däribland Naturvårdsverket att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. Myndigheterna ska arbeta för enklare vägar till jobb och i samarbete verka för att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna i hela landet.

Sidan senast uppdaterad: 1 juli 2020Sidansvarig: Fredrik Granath