Reviderad nationell avfallsplan

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utvärdera den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet samt ge förslag på en ny avfallsplan från 2018.