Regelförenklingar för viltvårdsområden

Naturvårdsverket ska analysera möjligheten att förenkla överlåtelse eller upplåtelse av jakträtt i en viltvårdsområdesförening.