Traditionell kunskap för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald

Naturvårdsverket och Sametinget lämnar förslag på åtgärder för det fortsatta genomförandet att artikel 8j och 10c i Konventionen om biologisk mångfald. Artiklarna handlar om traditionell kunskap och sedvanebruk. Uppdraget redovisades 2 mars 2018.

Sidan senast uppdaterad: 27 januari 2020