Utveckling av friluftslivet

Naturvårdsverket har slutredovisat regeringsuppdraget om att utveckla förutsättningarna för friluftslivet.