Samlad kunskap om översvämningsmygg

Naturvårdsverket har sammanställt forskning om åtgärder för att minska förekomsten av översvämningsmygg. Åtgärderna redovisas på en ny webbsida på Naturvårdsverket.se. Regeringsuppdraget redovisades den 30 mars 2017.

Sidan senast uppdaterad: 3 april 2017Sidansvarig: Cecilia Lindblad