Klassificering av gruvavfall

Naturvårdsverket redovisar uppdrag om klassificering av utvinningsavfall som farligt avfall. Uppdraget redovisades den 20 april 2017.