Klassificering av gruvavfall

Naturvårdsverket redovisade uppdrag om klassificering av utvinningsavfall som farligt avfall den 20 april 2017.