Indikatorer för miljökvalitetsmålen

Miljömålsmyndigheterna har föreslagit en samlad och begränsad uppsättning kostnadseffektiva indikatorer som ska visa utvecklingen mot de nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Sidan senast uppdaterad: 15 mars 2017Sidansvarig: Jenny Oltner