Finansiering av älgförvaltning

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda frågan om en långsiktig stabil finansiering avseende älgförvaltningen. I den mån det är ändamålsenligt ska kronhjortsförvaltningen inkluderas i analys och förslag.