Beredning av jakttidsändringar

Naturvårdsverket har analyserat och gett förslag på hur en effektiv och ändamålsenlig beredning av jakttidsändringar kan utformas. Regeringsuppdraget redovisades den 15 juni 2017.

Sidan senast uppdaterad: 16 april 2018Sidansvarig: Mikael Wallén