Avancerad rening av avloppsvatten

Naturvårdsverket har utrett förutsättningarna för användning av avancerad rening i syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten på uppdrag av regeringen. Uppdraget redovisades till regeringen den 27 april 2017.

Sidan senast uppdaterad: 23 april 2018Sidansvarig: Anna Maria Sundin