Uppdrag om genomförandet av systemen med producentansvar

Naturvårdsverket föreslår att definitionerna av producentbegreppet ändras i förpacknings- och returpappersförordningarna. Det tydliggör ansvarsförhållanden och underlättar tillsynen. Regeringsuppdraget redovisades den 28 januari 2016.