Uppdrag om att analysera torvutvinningens klimat- och miljöpåverkan

Naturvårdsverket anser att lokaliseringsprövningen av torvtäkter bör innefatta klimataspekter i högre grad än idag och att alla husbehovstäkter av torv bör vara anmälningspliktiga. Naturvårdsverket konstaterar också att användning av torv påverkar klimatet och att styrmedel som innebär subvention av torv därför bör avvecklas. Regeringsuppdraget redovisades 22 juni 2016.