Minskad förbrukning av plastbärkassar

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utrett och utvecklat ett förslag på åtgärder för att minska förbrukningen av plastbärkassar.

Sidan senast uppdaterad: 21 mars 2016Sidansvarig: Larsolov Olsson