Lavinprognoser för svenska fjällen

I syfte att förebygga lavinolyckor har Naturvårdsverket haft i uppdrag att påbörja en etablering av ett lavinprognosprogram för den svenska fjällkedjan. Regeringsuppdraget redovisades 25 augusti 2016.