Lavinprognoser för svenska fjällen

I syfte att förebygga olyckor har Naturvårdsverket haft i uppdrag att påbörja en etablering av ett lavinprognosprogram för den svenska fjällkedjan. Prognoser har under vintern 2015/2016 dagligen producerats och kommunicerats på en ny webbplats, lavinprognoser.se, för tre av de mest välbesökta fjällområdena. Regeringsuppdraget redovisades 25 augusti 2016.