Information om allemansrätten

Naturvårdsverket har haft i uppdrag av regeringen att ta fram en långsiktig strategi för kommunikation om allemansrätten. Regeringsuppdraget redovisades 26 maj 2016.

Sidan senast uppdaterad: 27 februari 2018Sidansvarig: Sanja Kuruzovic