Tillsyn enligt miljöbalken – möjlighet till utveckling och förbättring

Det finns en omfattande regional samverkan mellan länsstyrelserna och man tar där fram exempelvis gemensamma stöddokument av olika slag. Dessa skulle kunna användas i ännu högre utsträckning än vad de gör idag. Trots regional samverkan sker det mesta av utvecklingsarbetet internt på varje länsstyrelserna. Det finns alltså både stora möjligheter att effektivisera arbetet och samverka mera. Redovisat 2015-04-15.