Styrmedel inom klimat- och energiområdet

Naturvårdsverket redovisar ett regeringsuppdrag om utveckling av arbetet med modellering, scenarier och styrmedelsutvärdering i klimat- och energipolitiken.