Strategi för svensk viltförvaltning

Naturvårdsverket redovisar ett regeringsuppdrag om att göra en översyn av vilt- och rovdjursförvaltningen i Sverige och Naturvårdsverkets ansvar som central myndighet för jakt och vilt.