Strategi för regional tillväxt

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram en långsiktig strategi för vår medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Strategin ska vägleda och utveckla vår medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik 2014-2020.

Sidan senast uppdaterad: 30 mars 2015Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz