Spetstekniker för miljömålen

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag undersökt hur spetsteknologierna it-, bio-, rymd- och nanoteknik kan användas för att nå målen i regeringens miljöteknikstrategi och uppfyllande av generations- och miljökvalitetsmålen.

Sidan senast uppdaterad: 27 juni 2017Sidansvarig: Eva Dalenstam