Kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull natur

Markägare ska lättare kunna föreslå naturområden att skydda. Dessutom ska markägarna informeras om deras möjligheter att skydda naturen. Det är huvuddragen i den arbetsmetod som ska ge markägare större möjlighet att bidra till naturvården.

Sidan senast uppdaterad: 1 april 2015Sidansvarig: Thomas Pettersson