Förslag på finansiering för omhändertagande av övergivna, uttjänta fordon

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utrett finansieringslösningar för omhändertagande av övergivna uttjänta fordon. Vi förordar ett sammanhållet system för att finansiera både ersättning till kommun och stat respektive förebyggande åtgärder.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2015Sidansvarig: Johanna Farelius