Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen och generationsmålet 2015

Naturvårdsverket har redovisat en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Utvärderingen ger underlag för regeringens politik och prioriteringar och ska bidra till att öka takten i arbetet med att nå miljömålen.

Sidan senast uppdaterad: 22 oktober 2015Sidansvarig: Ann Wahlström