Effekter av bekämpning av översvämningsmyggor

Naturvårdsverket har utvärderat effekterna av bekämpning av översvämningsmyggor med det biologiska bekämpningsmedlet VectoBac G. Uppdraget redovisades till Miljödepartementet den 2 november 2015.

Sidan senast uppdaterad: 2 november 2015Sidansvarig: Elisabeth Öhman