Medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen

Naturvårdsverket har lämnat den sista rapporten i regeringsuppdraget att medverka i EU:s Strategi för Östersjöregionen (RU EUSBSR). Tidigare redovisningar lämnades 2012, 2013 och 2014.