Bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i ett förändrat klimat

Naturvårdsverket redovisar ett regringsuppdrag om arbetet med biologisk mångfald i ett förändrat klimat.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2015