Avgiftssystem för producentansvar

Naturvårdsverket delredovisar ett regeringsuppdrag om ett avgiftssystem för producentansvaren för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier. Utformningen av avgiftssystemet avser Naturvårdsverkets prövning och tillsyn och baseras på principen om att förorenaren betalar.

Sidan senast uppdaterad: 13 maj 2015Sidansvarig: Jonas Nordanstig