Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar

Naturvårdsverket har i samverkan med Skatteverket fortsatt översynen av deponiskatten och utrett om staten bör stödja återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar. Uppdraget redovisades 29 oktober 2015.

Sidan senast uppdaterad: 29 oktober 2015Sidansvarig: Karin Klingspor