Älgförvaltningen - utvärdering av genomförandet

Naturvårdsverket har genomfört regeringsuppdraget att utvärdera systemet för en lokalt förankrad, adaptiv och ekosystembaserad älgförvaltning som infördes 2012. I uppdraget ingår också att föreslå förändringar för att snabbare nå målen i den nya adaptiva älgförvaltningen. Denna del av uppdraget är genomförd i samverkan med länsstyrelsen.

Sidan senast uppdaterad: 13 februari 2015Sidansvarig: Elisabeth Öhman