Samordnade ljudnivåer från industrier vid både planläggning och tillsyn

Naturvårdsverket och Boverket redovisar gemensamt dessa regeringsuppdrag. Samma ljudnivåer föreslås för både planläggning av nya bostäder och tillsyn i befintliga bostäder, vilket kommer att underlätta för kommuner, länsstyrelser och verksamhetsutövare.