Tillsynsansvar över förorenade områden

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till ändringar och kompletteringar av lagstiftningen gällande tillsynsansvar över förorenade områden. Regeringsuppdraget redovisades 2014-05-27.