Tillsyn enligt miljöbalken – möjlighet till utveckling och förbättring

Naturvårdsverket rapporterar varje år till regeringen hur miljötillsynen kan utvecklas och förbättras. I år har vi fokuserat på länsstyrelsernas tillsynsarbete. Det görs mycket bra för att effektivisera och utveckla tillsynsarbetet, men erfarenheterna behöver tas till vara bättre. Redovisat 2014-04-16.