Strandskydd för små sjöar och vattendrag

Naturvårdsverket fick i uppdrag att föreslå hur skyddet skulle kunna inskränkas till att inte omfatta små sjöar och vattendrag. I uppdraget ingick att redovisa konsekvenserna.

Sidan senast uppdaterad: 31 oktober 2014