Provtagningskrav för fällda sälar

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utrett provtagningskraven för fällda sälar samt ersättningsnivåerna för inskickade prov i syfte att underlätta hanteringen. Uppdraget är genomfört efter samråd med Naturhistoriska riksmuseet samt Havs- och vattenmyndigheten.