Handlingar från offentlig sektor (PSI-direktivet)

Naturvårdsverket har redovisat vad som gjorts för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i den så kallade PSI-lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Sidan senast uppdaterad: 23 november 2015Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz