Översyn av statens vilt

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag sett över regelverket om statens vilt. Vi föreslår att myskoxe, älg, hjort, stork, mellanspett, lunnefågel, och blåkråka inte längre ska vara statens vilt.