Vi underlättar för friluftsliv och naturturism i nationalparker

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att se över föreskrifterna för Sveriges nationalparker. Uppdraget redovisades den 13 juni 2014.