Miljökrav vid produktion av läkemedel inom EU

Naturvårdsverket har redovisat uppdraget om miljökrav vid produktion av läkemedel inom EU. För att kunna uppnå de miljömål som finns både inom EU och i Sverige krävs att utsläpp från tillverkning av läkemedel regleras.