Miljöeffekter av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP

Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till nytt program för uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter för perioden 2015–2019.

Sidan senast uppdaterad: 22 oktober 2014Sidansvarig: Karin Skantze