Lavinprognoser kan förebygga olyckor

Lavinprognoser kan enligt Naturvårdsverket förebygga framtida lavinolyckor samt minska kostnaderna för räddningsinsatser i fjällen. Ett regeringsuppdrag redovisat 29 september 2014.