Kontrollstation 2015 för de klimat- och energipolitiska målen

Tre av de fyra klimat- och energipolitiska målen kommer att nås till 2020 enligt Energimyndighetens och Naturvårdsverkets bedömningar. För att nå de mer långsiktiga målen krävs skärpningar av befintliga styrmedel och nya styrmedel. Ett regeringsuppdrag redovisat 1 oktober 2014.