Klimat- och energiramverk 2030

Naturvårdsverket har på uppdrag från regeringen analyserat konsekvenserna för Sverige av EU-kommissionens förslag till klimat- och energiramverk till 2030.