Nationell förvaltningsplan för lo

Naturvårdsverket har beslutat om en ny förvaltningsplan för lo avseende perioden 2014-2019.