Nationell förvaltningsplan för björn

Naturvårdsverket har beslutat om en ny nationell förvaltningsplan för björn avseende perioden 2014-2019.